LRF har flera aktiva stödgrupper i Hylte kommun, vars uppgift är att rycka ut vid stormar och avsöka ledningssträckor för att strömförsörjningen ska kunna komma igång igen. Nyligen var Torupsgruppen ute i samband med stormen Gorm.

LRF ville se snabba åtgärder
Göte Carlsson, ledare för stödgrupperna i Hylte kommun, berättar att minnena av hur stormen Gudrun drabbade Unnarydsbygden fått LRF att uppvakta EON om behovet av snabba åtgärder för att säkra elförsörjningen.
– EONs arbete med att vädersäkra elnätet är ju väldigt positivt för landsbygden. De skulle ha gjort åtgärderna ändå men vi vill gärna tro att våra påtryckningar har snabbat på processen, säger Göte Carlsson.

Stora sträckor åtgärdade
Bara i Unnaryds församling har 37 mil ledning nyligen åtgärdats, plus ytterligare 20 mil på en sträcka från Jälluntofta i utkanten av församlingen och in i Gislaveds kommun. Luftledningar har ersatts med nedgrävd kabel eller så har luftledningar isolerats. Det är det oisolerade mellanspänningsnätet som åtgärdas av EON.

Totalt i Hylte kommun EON satsar 40,4 miljoner kronor under 2015 och en bit in på 2016. Åtta projekt pågår, plus det nionde i utkanten av Unnaryds församling.

30 åtgärdsprojekt i Hallands inland
Liknande arbeten pågår också i andra delar av Halland, totalt 30 åtgärdsprojekt under 2015 till en summa av 127,5 miljoner kronor. Förutom de i Hylte kommun rör det sig om tio i Falkenbergs kommun, elva i Halmstads och ett i Varbergs kommun.

I takt med att projekten avslutas kommer nya att startas. Framåt år 2022-2023 räknar EON med att ha vädersäkrat sitt elnät.