Syftet med gruppen är att deltagarna ska lära av dels varandra, dels av inbjudna experter. Alla är välkomna, både den som funderar på att börja med ekologiskt eller som redan är igång, och även den som odlar konventionellt men är nyfiken på ekologiska metoder.

Gruppen kommer att träffas några gånger under 2016 för att diskutera aktuella frågor i ekologisk växtodling och även olika odlingsmetoder som kan användas i både ekologiskt och konventionellt.

Spannmål är temat vid första träffen
Vid första träffen ska gruppen prata spannmål. Deltagarna får veta mer om hur man med precisionsodling kan styra mängden stallgödsel efter näringsbehovet, och det blir också en genomgång av sortval, växtnäring, priser och avsättning för spannmål.

Medverkar gör Jan Jönsson, HS Halland, Pauliina Jonsson, Växa Sverige, Matilda Olsson, Berte Qvarn och Bengt Nybergh, Limabacka kvarn.

Läs mer i inbjudan