Vallprognos.se är en satsning där en lång rad organisationer samverkar, bland annat Växa Sverige. Den prognos man får på webbsidan, som är öppen för alla, ger en bild av hur långt våren har kommit och därmed en fingervisning om vilken vecka man bör planera för skörd.

Prognosen grundas på en metod som utgår från mätning av dygnsmedeltemperatur och som gett tillförlitliga resultat, även om även andra faktorer avgör när exakt som det är dags för skörd.

Alltid den egna bedömningen som avgör i slutändan
– Man kan gå in på vallprognos.se och kolla för att själv skaffa sig en uppfattning ungefär när det är på gång med skörd. Men temperaturprognoser och vallprognoser är alltid just prognoser, och kan dessutom avvika från platser och väder där man själv befinner sig. Därför ska man komplettera prognoserna med egna bedömningar i sin egen vall och eventuellt med egna prognosprover för att ”tajma in” sin egen skörd, säger Caroline Persson, växtodlingsrådgivare på Växa Sveriges kontor på Agrocenter i Falkenberg.

Förutom temperaturmätningar görs också provskördar. Växas växtodlingsrådgivare i Halland påbörjade klippningen av prognosprover den 9 maj på åtta konventionella och ekologiska gårdar i Halland.

En service som underlättar beslut
– Vi ser det som en service så att våra lantbrukarna får det lättare att ta det viktiga beslutet om lämplig skördetid, säger Caroline Persson.

Resultaten från provskördarna redovisas  på vallprognos.se varje onsdag eller torsdag samma vecka som provet klippts och i Växa Sverige växtodlingsbrev VäxtNytt i Halland. Även ett antal provklippningar ska ske inför andraskörden.

Finansiärer av provtagning och prognosproverna är Växa Sverige Sydväst, Svenska Foder, Lantmännen och Vallberga Lantmän.