Antalet sökande är visserligen få men i dagsläget ser båda utbildningarna ändå ut att kunna startas.

– Vi planerar för det. I dagsläget har vi sex sökande till trädgårdsinriktningen och fem till skogsinriktningen och det räcker för att starta, säger Stefan Larsson, driftchef på skolan.

Förhoppningen är nu att ännu fler ska söka när de den här veckan har möjlighet att göra omval av sin gymnasieansökan.

– Sedan vet vi förstås inte om de sökande ändrar sina val eller om de är behöriga. Men utifrån vad vi vet idag planerar vi att starta utbildningarna till hösten, säger Stefan Larsson.

Det finns gott om jobb inom båda branscherna, så framtidsutsikterna för dem som går utbildningarna är goda.