– I egenskap av ordförande i LRFs kommungrupp har jag fått ta del av det första materialet på temat "Ätran som vattenskyddsområde". Men i stället för att skriftligen återberätta informationen till LRFs medlemmar bjuder vi in till en informationskväll där projektledaren ger all den information som idag finns att få, säger Carl Jonson, Falkenbergs kommungrupp.

Vill ge tidig information om innehåll om arbetsgång
Han betonar att det inte rör sig om något samråds- eller diskussionsmöte – arbetet med Ätran som vattenskyddsområde är endast i inledningsskedet. Syftet med mötet är i stället att ge en tidig information om innehåll och arbetsgång. Detta görs av projektledaren Annika Håkansson på VIVAB, Varbergs och Falkenbergs gemensamma vatten- och avloppsbolag. 

Ett mycket stort område berörs
Ett kommande vattenskyddsområde i Ätran omfattar ett mycket stort geografiskt område: Ätrans huvudfåra från Svenljunga till nedströms Vessigebro inklusive alla tillflöden, hela Högvadsån inklusive Ullareds samhälle med tillflöden, Vinån med tillflöden, samt Lillån från Vessigebro och uppåt inklusive Sjönevadssjön och Mossjön med tillflöden.

Det är alltså markägare och -brukare inom detta område som hälsas välkomna till träffen.

Mötet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Plats: Köinge bygdegård
Tid: tisdagen den 12 juli klockan 18.30.
Fika serveras inte. Ingen anmälan.