Vid mötet diskuterades och ventilerades gruppens spelregler, där en av de viktigaste punkterna är att tystnadsplikt gäller förutom inom gruppen.

Lugnt år i Halland
Vid "laget runt" konstaterades att läget varit lugnt i Halland det senaste året. De ärenden som påkallats har mestadels kommit från djurskyddsinspektörerna som uppmärksammat lantbrukare som mått dåligt och med det haft sämre djurhållning.
Alla sådana fall har följts upp och åtgärdats.

Vill ha dialog om kontrollerna
Länsveterinär Madeleine Beckman var inbjuden och redogjorde för länsstyrelsens arbete. Hon önskar en ännu tätare kontakt med lantbrukarna – ibland stämmer inte kemin mellan lantbrukare och inspektör, vilket kan skapa irritation och försvåra vid nästkommande besök. Madeleine Beckman önskar att fler hör av sig när de inte tycker att kontrollen gått rätt till.

Uppslutningen på mötet var god, tolv av femton inbjudna kom. Mötet leddes av
Cecilia Bengtsson, Valinge, ansvarig från regionstyrelsen, och Lars-Anders Knutsson, ansvarig tjänsteman.

En bra och trevlig stämning präglade mötet. Omsorgsgruppen är viktig och har en stor funktion för alla medlemmar.