På plats på Fågelsångs festplats fanns därför Lennart Nilsson från LRFs riksförbundsstyrelse och LRF Mjölks chef Jonas Carlberg. Tanken med mötet var att alla skulle få möjlighet att ställa sina frågor – antingen muntligt eller anonymt på papper. För frågor finns det, det har kommungruppen erfarit, och därför arrangerades mötet.

Allt fler kna inte betala foderräkningen
Allra först fick dock kvällens sponsorer ordet:, förutom Laholms sparbank och Örkelljunga lantmannaaffär var det även Vallbergs lantmän, vars ordförande Joakim Bronelius gav en dyster bild av utvecklingen i mjölkbranschen:

– Vi har kommit till ett läge där det blivit allt vanligare att man inte kan betala foderräkningarna. Men vi klarar inte att vara bank åt lantbruket och måste tyvärr vara tuffa framöver.

114 procents självförsörjningsgrad inom EU
Några snabba lösningar presenterades dock inte under kvällen; situationen i mjölkbranschen är svår. EU:s självförsörjningsgrad på mjölk är 114 procent, det vill säga betydligt mer än vad som behövs. LRF bedriver dock ett omfattande påverkansarbete som resulterar i långsiktiga förändringar.

Framgång med beteslagstiftningen
Ett sådant gäller konkurrenskraft, där minskad detaljreglering när det gäller djurskydd är en viktig faktor för att minska produktionskostnaderna. LRF har nyligen nått framgång när det gäller beteslagstiftningen - dokumentationskrav har tagits bort liksom kravet på en sammanhängade betesperiod. Antalet dagar är dock det samma och LRF arbetar för att på sikt få samma regler över hela landet. Idag skiljer det mellan olika län.

"Det är lönsamt att ha friska djur"
– Man måste utgå från att djurhållaren kan säkerställa en god djurvälfärd; allt kan inte handla om lagstiftning. Nu råder en misstro mot bönderna och det måste vi vända på. För det är ju lönsamt för bonden att ha friska djur, sa Jonas Carlberg.

LRF: livsmedelsproduktion måste bli ett samhällsmål
Ett mycket viktigt påverkansarbete sker också när det gäller den nationella livsmedelsstrategin. LRF driver linjen att Sverige livsmedelsstrategin ska lyfta den svenska matproduktionen till ett övergripande nationellt mål, där jordbrukets produktion värderas lika högt som andra samhällsmål.

– Det är till exempel väldigt enkelt att rita in byggnader på åkermark när det inte är någon ”uppifrån” som talar om att det är viktigt med åkermark för att producera mat. Ska det bli verkstad av en livsmedelsstrategi måste det till ändrade myndighetsinstruktioner också, sa Lennart Nilsson.

En djurvälfärdsersättning till bonden och ökad återbetalning av dieselskatt är andra exempel på förbättringar som LRF arbetar för.

Konsumentpåverkan för mer svensk ost
Ett annat mycket viktigt område i LRFs arbete är påverkan på konsumenter.

– Vi importerar 1,4 miljarder kilo mjölk in i den svenska marknaden och det handlar till stora delar om billig ost, sa Jonas Carlberg.

Här finns en stor potential att förändra konsumtionsmönster och i år bedrivs en ostkampanj för att lära konsumenterna vilka ostar som är svenska.

LRF har också nyligen satt igång ett arbete för att öka kunskapen om mjölken som ett näringsrikt och miljömässigt hållbart livsmedel. Satsningen riktas till yrkespersoner och opinionsbildare som arbetar med kost och hälsa.

Företagsråd - för ekonomisk styrning av mjölkgården
Förutom redogörelse för LRFs arbete fick mjölkbönderna som hade samlats också ett konkret verktyg att fundera över: företagsråd. Jonas Nilsson från LRF Konsult berättade om metoden, som innebär att lantbruksföretag kan ta hjälp av en informell styrelse med sakkunniga för ekonomisk styrning av verksamheten. Metoden är inte så vanlig i Halland ännu, men fler och fler har fått upp ögonen för den.

Mjölkjouren ger 15 timmars gratis rådgivning
– Företagsråd kostar dock en del pengar och för den som tycker att det är en stor kostnad – även om den betalar sig på sikt – finns även LRF:s mjölkjour. I denna ingår 15 timmars kostnadsfri rådgivning, berättade Lars-Anders Knutsson, företagsutvecklare på LRF Halland.

Ett mycket viktigt inslag i Mjölkjouren är även jourtelefonen dit man kan ringa för att prata av sig. Lars-Anders Knutsson är en av de erfarna coacher som tar emot samtal.

Frågorna var många och några av dem besvarades även av Åke Hantoft, mjölkbonde i Laholm och tillika ordförande för Arla Foods.

Bönder riskerar mista sjukpenningen 
Den allra sista frågan ställde av Ingemo Johansson, mjölkbonde från Laholms kommun:

– Det som händer nu är att man inte tar ut någon lön och sparar på den egna preliminärskatten, och därmed också den sociala tryggheten. Men då är risken att man står där utan sjukpenning om man blir sjuk. Jag skulle vilja att man kommer överens med statsmakterna så att det finns någon form av trygghet för företag som har det jobbigt just nu.

Jonas Carlberg svarade att detta var något som inte har diskuterats och lovade att ta med angelägna fråga till diskussioner inom LRF.

Kvällen avslutades med underhållning av Bosse Anderberg, känd från Halmstadsrevyn och kaffe med god kaka.

Charlotte Andersson

Många fler bilder finns på LRF Hallands Facebooksida