Syftet med att utse årets nötköttsföretagare är att lyfta fram goda exempel och att på ett positivt sätt uppmärksamma affärsmöjligheterna i nötköttsproduktionen.

– Kerstin och Joakim är drivna unga företagare som ser positivt på framtiden inom de gröna näringarna och som vågar satsa. De gör det i en produktionsgren där det efterfrågas allt fler svenska produkter och också betalas för dessa, säger Lars-Anders Knutsson, företagsutvecklare på LRF Halland.

Växande företag
Gården är växande och har i dagsläget cirka 50 kalvande kor av köttdjursras, vars kalvar föds upp och säljs till slakt. Dessutom köps även kvig- och tjurkalvar in från andra gårdar. Gården bedriver även avelsarbete.

– Djuren får god omvårdnad och det är god miljö i stallarna. Kerstin och Joakim har vad man brukar kallat ett gott djuröga, konstaterar Lars-Anders Knutsson.

Håller landskapet öppet
Till gården hör 30 hektar naturbeten som vårdas väl, liksom 70 hektar åkermark på vilka Joakim och Kerstin odlar så gott som allt foder till djuren. Deras verksamhet betyder därmed även mycket för att hålla landskapet öppet.

Såväl Kerstin som Joakim är engagerade i föreningar som stärker näringen, exempelvis LRF. De lyfter ofta vikten av svensk nötköttproduktion i kontakt med konsumenter, politiker, skolklasser med flera.

Kerstin Nilsson som Joakim Lund är även nominerade till ”Årets nötköttsföretag 2016 i Sverige”. Vid Sveriges nötköttsproducenters köttriksdag i november presenterar LRF vem som får denna utmärkelse.