Syftet med det kommande arbetet är att utforma ett program som skapar bästa möjliga förutsättningar för framgång för företag och andra livsmedelsengagerade parter i Halland.

En målbild ska tas fram, viktigt arbetsområden prioriteras och en handlingsplan skapas.

- Det här är starten på ett arbete som vi länge efterfrågat. Vi uppmanar nu våra medlemmar att komma till inledningsträffen så att produktionsjordbruket blir väl representerat, säger Helene Andersson, LRF Halland regionchef.

Processen inleds den 31 augusti. Bakom initiativet står Länsstyrelsen i Halland och Region Halland.

Läs mer i inbjudan

Läs mer om arbetet med programmet