Ägarna till de tre kraftverken Hult, Hultaberg och Bota i Kungsäterån i norra Halland, liksom andra ägare till småskaliga kraftverk runt om i Sverige, tvingas nu att söka nya tillstånd för verksamheter som funnits på samma plats i hundratals år och som tills nyligen varit lagliga. De föreläggs att för miljonbelopp bygga nya vattenvägar för fisk – utan att kostnaderna och åtgärdernas effekter vägs mot vad som är rimligt.

LRF Hallands utspel togs upp av SVT Halland och Hallands Nyheter. I den sistnämnda tidningen har dessutom debatten fortsatt i form av en reaktion mot LRF Halland och ett svar från LRF Halland.

Läs mer:
Resten av pressutspelet - finns längre ner på sidan

LRF Hallands faktamaterial

Hallands Nyheters artikel

Uppföljningsartikel i Hallands Nyheter - intervju med länsstyrelsen

SVT Hallands inslag

Insändarreaktion mot LRF Hallands utspel i Hallands Nyheter

LRF Hallands insändarsvar i Hallands Nyheter

Fortsättning på pressutspelet
När det gäller Hultaberg, Hult och Bota kraftverk i Kungsäterån står experternas ord mot varandra i bland annat frågan om hur långt uppströms fisken kunde ta sig före den första kvarnens tid. Var den höga berghällen vid Bota kraftverk ett naturligt vandringshinder eller inte?

– Myndigheterna kräver återställande till ursprungsförhållandena. Men vem kan med säkerhet säga hur Kungsäteråns vattenmiljö var för hundratals år sedan? Är det rätt att kräva småföretagare på åtgärder till miljonkostnader när man faktiskt bara spekulerar? undrar Anders Richardsson.

Två kostsamma alternativ ställs mot varandra
Den kraftverksägare som inte beviljas förnyat tillstånd, eller som vill lägga ner verksamheten för att han eller hon inte har råd med kostnadskrävande miljöanpassning, måste ändå söka tillstånd för avveckling och rivning av kraftverk och dammar. Även det till stora kostnader.

– Ägarna till de småskaliga kraftverken sitter i en rävsax, konstaterar Anders Richardsson.

Han vänder sig starkt emot den tillståndsprocess som ägarna måste ta sig igenom. Den är omfattande och helt omöjlig att klara på egen hand – och dessutom mycket kostnadskrävande. För kraftverksägarna i Kungsäter handlar det om flera hundratusen kronor vardera – och då återstår en hel del av den juridiska processen.

– Miljöanpassning av vattenmiljön runt småskaliga vattenkraftverk har inte några vettiga proportioner. Det här är en Davids kamp mot jätten Goliat, säger Anders Richardsson.