Beslutet att gå Lean Lantbruk började egentligen med en utbildning i Ledarpraktikan som först Magnus och sedan Margareta gick. Det är en utbildning som handlar om att lära sig att leda sig själv och att få insikter i sina egna styrkor och svagheter.

– Om man vill lära andra måste man föregå med gott exempel och att förändra sig själv är en tuff utmaning. Men när Margareta och jag var klara kände vi båda två att Lean Lantbruk var nästa logiska steg, berättar Magnus.

Investering som kändes rätt
Han och och Margareta har jobbat på gården sedan 1990-talet och 2005 köpte de loss den. De har hela tiden investeringar av olika slag på gång, för trots tuff lönsamhet i branschen vill de utvecklas och tror på framtiden. Investeringen i utbildningen Lean Lantbruk är kanske främst en investering i tid, men kändes helt rätt när de startade för snart ett och ett halvt år sedan.

– Jag tror att lean kommer mer och mer. På sikt kommer kraven på oss och det vi levererar att bli så höga att olika certifieringar och system som lean blir nödvändiga. Vi är bland de bästa i världen på det vi gör och vi vill ha öppna gårdar och transparens för att kunna visa det och få betalt för det, även om vi smittskyddsmässigt är stängda. Lean hjälper oss med det, säger Magnus.

"Viktigast att plocka upp bollen igen och fortsätta"
Med det sagt har det många gånger varit en utmaning att jobba med lean. Mjölkbranschen är hårt pressad och när det är vårbruk eller skörd prioriteras lean ofta ner. Men det viktiga är förstås att hela tiden plocka upp bollen igen och fortsätta, för visst har det blivit förändringar på gården och i arbetssättet genom lean.

– Vi har arbetat mycket med visualiseringar idag. Det innebär att vi försöker skapa en ordning som alla förstår. Det ska vara så enkelt som möjligt och lätt att göra rätt.

Har samlat förbrukningsmaterialet som har med mjölk att göra på ett enda ställe
Ett exempel på det är förbrukningsmaterialet. Allt som har att göra med mjölken finns nu samlat på hyllor i ett rum. Det gör att det är lätt att överblicka och det blir lätt att se när något behöver beställas hem. Ett annat exempel är att arbeta med att lära sig att se och ta tag i slöserier.

Nu tänker alla på samma sätt
– Det är väldigt viktigt, men inte alltid så lätt, att få med alla anställda i samma tankesätt. Det tar tid. Samtidigt har vi nyligen anställt en ny tjej och hon var med på noterna direkt och tycker det är kul med lean.

För att underlätta för alla att förstå jobbar Magnus och Margaret mycket med fasta rutiner. De anställda har fått ta fram standardrutiner för till exempel brunst och kalvning, något som var jobbigt, men också lärorikt. Rutinerna är ett sätt att hjälpa alla att göra på samma sätt och blir på så sätt en kvalitetssäkring.

– Man kan nog säga att vi har omfördelat tiden genom lean. Det tar tid att till exempel ta fram en standard, men när den finns och används sparar vi tid. Vi får kanske inte mer tid över i slutändan, men vi får tid över till annat som behöver göras. Just nu har jag till exempel inte lagat utgödslingen på flera veckor, då är jag verkligen nöjd. Genom rutiner för service undviker vi flera onödiga stopp och kan istället ta tag i andra saker som står på vänt.

De har blivit mer strukturerade med lean och eftersom de släpper in personalen i högre utsträckning nu så ökar förståelsen för hur det fungerar i företaget och för hur olika faktorer påverkar varandra.

– Det var absolut värt att gå utbildningen, det är en bra investering i tid, säger Magnus. Vi har kommit långt, men har en bit kvar så vi jobbar på.

Läs mer om Lean Lantbruk

Text: Johanna Andersson, kommunikatör