Vilken roll hade LRF på mötet?
– Vi tillförde branschkunskap genom att berätta om hur de gröna näringarna fungerar och agerar.

Vilka medverkade från LRF Halland?
– Anders Richardsson, AnnaKarin Hamilton och Carl Jonsson från LRF Hallands regionstyrelse, regionchef Helene Andersson och jag. Dessutom deltog andra LRF-medlemmar som representanter för sina företag.Totalt deltog ett 50-tal personer.

Vad var syftet med mötet?
– I den halländska livsmedelskedjan finns väldigt många olika aktörer, offentliga upphandlare, bönder, politiker, matförädlare med flera. Syftet med mötet var att vi alla ska agera ihop för att skapa en tillväxt inom den halländska livsmedelskedjan. Vi ringa in de viktigaste områdena för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Vad vill LRF att arbetet med livsmedelsprogrammet ska mynna ut i?
– Vi vill ha en viljeinriktning hos beslutsfattarna i Halland om att skapa en fungerande livsmedelsproduktion i Halland. En sådan finns inte idag. Såväl kunskap som förståelse för varandras arbete, samarbete och samordning saknas.

– Exempelvis förstår inte alltid LRFs medlemmar hur offentliga upphandlare arbetar och att det är viktigt att samarbeta med dessa. Och de som arbetar med upphandling förstår inte alltid böndernas affärsupplägg. Men med ökat samarbete och förståelse mellan olika aktörer i Halland får vi styrka i utvecklingen.

Vad blir nästa steg?
– Vi som deltog från LRF Halland ska träffas och enas om vilka frågor vi ska driva i det fortsatta arbetet. Därefter ska jag och AnnaKarin Hamilton delta i dialogmöten den 13 oktober och den 17 november, där arbetet som inleddes på uppstartsmötet fortsätter. Den 26 januari är det meningen att livsmedelsprogrammet ska vara klart.