Resan ingick i den kraftsamling som LRF gör över hela landet den här veckan för att visa på det gröna näringslivets betydelse för samhället. Just den här resan genomfördes med anledning av ett blivande vattenskyddsområde runt Ätran och dess biflöden. Bland traktens LRF-medlemmar finns en oro för nya krav och restriktioner.

Vill visa öppenhet för dialog
– Med resan ville vi skapa en förståelse för vad som finns i den andra vågskålen, den som inte är restriktioner för vattenskydd. Vi ville visa att vi är öppna för dialog, säger Carl Jonson, ordförande i LRFs kommungrupp i Falkenberg.

Med på resan var Claes Ljung (M), Lars Fagerström (L), Mari-Louise Wernersson (C), Ingemar Johansson, (C), Ester Lindstedt Staaf (KD), Per Svensson (S), Vang Abel (MP) samt Annika Håkansson och Frida Rosenblom från Vivab och Ingemar Alenäs, ekologikonsult, samt flera representanter för LRF.

Många problem - men även passion
Resan gick först till Anders Thorén och Linda Janlin i Släryd, som har dikor och ungdjur, och sedan till Hans och Anna Carina Svensson i Hjärtared, som driver en mjölk- och skogsgård. De fyra lantbruksföretagarna berättade om förutsättningarna för sin verksamhet: om allt från vildsvin som har gjort det omöjligt att odla ärtor och havre till foder, till långa och dyra körsträckor i trakten för att få ihop foder, svårigheten att svara mot marknadens behov på grund av lång omställningstid när produktion läggs om – och till barnet som inte kan göra läxan i brist på fungerande internet.

Trots problemen innehöll berättelserna även framtidstro och passion för djur, marker och lantbruksföretagandet.

Blir ledsen av igenväxta marker
– Det är klart som sjutton att vi ska vara rädda om vårt vatten. Men samtidigt är jag rädd för att vi inte ska kunna bedriva lantbruk här. Det dröjer inte länge efter att djur har slutat beta som det växer igen. Man blir väldigt ledsen när man ser det, sa Anna Carina Svensson.

Båda gårdarna finns längs vattendrag och skapar genom sin produktion ett öppet landskap. För resans deltagare blev koppling mellan aktiva bönder och biologisk mångfald tydlig.

– Med resan har vi visat att det går att driva ett jordbruk hand i hand med att hålla en bra vattenkvalitet. Skulle vi misslyckas med det kommer det inte att finnas några företag kvar och markerna växer igen, säger Carl Jonson.

Fler bilder från resan finns på LRF Hallands Facebooksida