Cirka 65 markägare, jägare och andra boende på landet kom för att lyssna och samtala om vildsvinens framfart.

Christer Stensson från Vildsvinsklubben föreläste om allt från jaktetik till hur man förebygger skador på åkrarna. Vildsvinsklubben är bildad av bland andra Länsstyrelsen, LRF, älgförvaltning och ytterligare några för att utbilda markägare och jägare, och ge information och kunskap till allmänhet och beslutsfattare.

Vildsvinen finns är här för att stanna och i samförstånd går det hålla dem tillbaka med skadeförebyggande åtgärder och god jaktetik, var Christer Stenssons budskap. Han tog också upp problemet med att vi i Halland har långa handläggningstider vid dispens för jakt med rörlig belysning - i andra län är det generell dispens utan ansökan. LRF Halland arbetar för att ändra på detta.

Läs Hallands Nyheters intervju med Karl-Anders Hansson