– Ett viktigt syfte med dessa återkommande resor var att visa på möjligheter och utmaningar för det halländska jord- och skogsbruket, gärna kopplat till frågor där vi och länsstyrelsen har beröringspunkter, berättar regionchef Helene Andersson.

– Genom att resa till olika delar av Halland och studera olika typer av verksamheter vill LRF visa på den bredd det gröna näringslivet har, och på vilka framgångsrika företag som finns i vårt avlånga län.

Dialog och möten kan ge nya lösningar på sikt
Länsstyrelsen och LRF har olika roller och inte samma uppfattning i alla frågor.

– Men genom dialog och möte i verkligheten så kan vi peka på problem där det kanske går att tänka nytt och utveckla andra lösningar på sikt, säger Helene Andersson.

Besök hos potatisodlare
Det första stoppet på resan var hos Magnus Magnusson AB utanför Laholm. Bolaget är en av Sveriges största enskilda potatisodlare. Det odlar och säljer dessutom purjolök och pumpa. Alla pumpor som finns på Liseberg i höst är odlade av Magnus Magnusson. Bolaget har stor försäljning i Sverige men ökar också på exporten.

Besök på mjölkgård
Resans andra besök var hos Anders Nilsson, Skråmered, Våxtorp. Han är äggproducent som en gång i tiden hoppade av en utökning för att istället satsa på mjölkproduktion. Företaget har Lean som arbetsmodell. Mjölkkorna bygger på en treraskorsning som ger god mjölkmängd och starkare och friskare djur.

Besök hos dammägare
Turen avslutades med besök hos tre dammägare med anläggningar i Smedjeån. Alla tre platserna har länge varit kvarnanläggningar men nu måste tillstånd sökas för verksamheten, annars hotar vite eller rivning av dammar.

Anledningen att LRF lyfter frågan om dammägarnas situation, är att den är ihopkopplad med äganderätt och intrång. Anläggningarna är gamla och LRF ifrågasätter hur mycket pengar den enskilde ska tvingas investera för att tillfredsställa myndigheternas krav. Dessutom – en rivning av dammarna får konsekvenser för diken när Smedjeån kommer ut i slättlandskapet. LRF anser att kravet på åtgärder måste vägas gentemot fiskeintressen, mot möjligheten att odla marken, gårdsmiljöer runt kvarnarna, möjligheten att producera vattenkraft med mera framgent. Samtalet fördes i god anda.

Många deltagare på resan
Från LRF deltog Anders Richardsson, regionordförande, Helene Andersson, regionchef och Ulrika Algothsson, ordförande i Laholms kommungrupp. Från länsstyrelsen deltog Lena Sommestad, landshövding, Jörgen Peters, länsråd, Madeleine Beckman, länsveterinär, Stefan Samuelsson, lantbruksdirektör, Henrik Martinsson, naturvårdsdirektör, Mauritz Sandholm, t.f. miljövårdsdirektör och Hans Bergfast, länsantikvarie.