Utbildningen vänder sig till alla som vill bli bättre på att utnyttja sin kreativa förmåga för att utveckla sina företag, oavsett om man är enmansföretagare eller har en stor verksamhet med många anställda.

Ledarskap och företagsutveckling för gröna näringslivet
– Utbildningen innehåller inte lantbruksutbildningarnas fackämnen. I stället är den en unik möjlighet att lära sig ledarskap och affärsutveckling med inriktning på företag inom det gröna näringslivet, berättar Per-Ola Ulvenblad, kursansvarig lärare.

Bakgrunden till kursen är att Högskolan i Halmstad fått pengar från KK-stiftelsen för att utveckla utbildningar som höjer kompetensen hos lantbruks- och landsbygdsföretag.

Vill skapa kreativt nytänkande
– Det behövs ett kreativt nytänkande inom de gröna näringarna, inte minst för att möta en allt tuffare internationell konkurrens. Det handlar också om de stora utmaningar som samhället står inför, till exempel miljöfrågor och tillgången till livsmedel med hög och säker kvalitet, säger Per-Ola Ulvenblad.

Bred samverkan bakom kursinnehållet
Utbildningens innehåll har tagits fram i samverkan med Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Östergötland, LRF Konsult, Rådgivarna i Sjuhärad och Växa Sverige. Att delta är kostnadsfritt, förutom kurslitteratur.

Undervisningen utgår från det egna företaget
Kursen tar upp kreativitet och innovation ur en lång rad olika aspekter. Förutom föreläsningar av forskare med god praktisk förankring innehåller kursen även gästföreläsningar av framgångsrika företagare.

– Under kursens gång arbetar deltagarna med att utveckla sitt eget företag och får stöd att utveckla och genomföra sina egna företagsidéer, berättar Per-Ola Ulvenblad.

Individuella bedömningar kan göras 
Kursen ger möjlighet att ta en magisterexamen och vänder sig därför till företagare eller rådgivare som har en kandidatexamen.

– Men vi har möjlighet att göra individuella bedömningar hos alla som ansöker och även motsvarande kompetens kan vara tillräckligt för att bli antagen. Därför vill vi att alla intresserade söker, säger Per-Ola Ulvenblad.

Kursen startar via ett webbmöte den 3 december. Därefter träffas deltagarna på högskolan vid fyra tillfällen under våren. Kursen genomförs på kvartsfart och omfattar 7,5 högskolepoäng.

Läs mer på högskolans webbplats