Landet runt är ett nationellt projekt som startades i början av året för att integrera nyanlända i samhället genom det svenska jord- och skogsbruket. LRF:s kommungrupp i Halmstad bjöd den 7 november in till ett möte med representanter från Arbetsförmedlingen, kommunen, LRF Halland och jord- och skogsbruksföretagare i Halmstads kommun.

Syftet med projektet är att skapa en kontakt mellan de olika aktörerna.

Frågor som togs upp
Mats Bergling, projektledare för Landet runt, ledde mötet. Frågor som togs upp var dels vad som förväntas av en praktikant, dels vad som förväntas av praktikplatsen. Men också vart man som företagare kan vända sig till för att hitta kontakter och få information och hjälp.

Om man som företagare väljer att pröva på att ta emot en praktikant har man möjlighet att bli en ambassadör. Att vara ambassadör innebär att andra företagare och intressenter kan ringa och ställa frågor. För detta får man 5 000 kronor.

Möjligheterna med samverkan
Vad alla tog med sig hem från detta samverkansmöte var information om projektet och vilka möjligheter det finns för företagare som vill delta. Och hur viktigt det är med samverkan och nätverksskapande mellan olika samhällsintressenter för att kunna ta tillvara på nyanländas kompetens.

– Detta är en jättebra möjlighet för både nyanlända och företagare och vi hoppas att fler kommuner väljer att vara med i projektet, säger Annika Arnesson, LRF Halland.

Alexandra Svensson
Kommunikationsstudent och praktikant på LRF Halland

Läs mer om LRFs migrationsprojekt