• Att öka medvetenheten om att tillverkningen av ny jord har upphört.
  • Att kommunen inför kommande nyetableringar av bostäder, vägar, köpcentrum och industrier i första hand ska välja alternativa lokaliseringar i stället för sådana där är den bästa jorden finns.
  • Att värdet av att bevara den goda jorden ska vara en given parameter att väga in vid beslut vid kommunal planläggning, likväl som exempelvis behov av tillväxt och arbetstillfällen.
  • Att kommunen ska halvera exploateringstakten och på sikt även sträva efter en nollvision när det gäller byggnation på den bästa åkermarken.
  • Att kommunen ska ta fram en strategi för hur den bästa åkermarken i Kungsbacka kommun ska kunna bevaras.

 Läs om kommungruppens möte "Ska vi låta den goda jorden i Kungsbacka försvinna?".