Stämman inleddes av att Maria Jahn från Länsförsäkringar pratade om ”Hur man tar kontakt med banken”. Därefter höll Carl Jonsson från regionstyrelsen ett kort föredrag om vad det innebär att vara förtroendevald. Två inspirerande och engagerade talare!

Två motioner och en skrivelse skickades vidare
Stämman flöt på i vanlig ordning och leddes av LRF Hallands regionordförande Anders Rickardsson. Två motioner hade kommit in och båda diskuterades både för och emot. Motionernas rubriker var: ”Deltagande på regionstämman” och ”Signe och William Kählers donation”. Båda motionerna skickades vidare till regionstämman.

Även en skrivelse till LRF Konsult diskuterades. Stämman biföll att skicka den vidare till LRF Konsult med rubriken ”Hur vi fångar upp unga företagare i de gröna näringarna?”.

Flera nya i styrelsen
Valberedningen föreslog att styrelsen skulle gå från sju till åtta ledamöter, vilket bifölls.

Under stämman avtackades Per Skyggeson som ordförande och Daniel Eriksson. Nyvalda blev Annika Hägglund, Linda Hedström och Henrik Kullander. Omvalda blev Ellen Torstensson, Peter Andersson, Emma Svensson, Maja Svensson och Sofia Warefelt.

I valberedningen avgick Sara Johansson. Per Skyggeson blev invald och är sammankallande.

Ostprovning och dans
Totalt deltog 60 personer. Före middagen höll Niklas Harrysson från Skrea Ost i en provning av fem olika sorters ostar. Stämman avslutades med middag och dans till bandet Tribond.

Läs motionerna och skrivelsen