Eftermiddagen, som hölls på Hotell Falkenbergs strandbad den 11 november, var en fortsättning på tidigare års arrangemang Lantbruksdagen. Denna gång blev det i stället en temaeftermiddag med föreläsningar om hållbarhet.

Inbjudna gäster var meteorolog Pär Holmgren, biträdande professor Christel Cederberg från Energi och miljö på Chalmers samt LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Skördarna allt sämre i resten av världen
Pär Holmgren inledde och redovisade många fakta om det bistra läget när det gäller klimatförändringar.

– Redan idag ligger skördarna i världen cirka 10 procent lägre än tidigare till följd av klimatförändringar. Det är bara hos oss som de blir bättre, men i alla andra delar av världen är förändringarna till nackdel.

Skogägarna fick en tankeställare när Pär Holmgren förklarade att nuvarande klimatgränser förskjuts norrut mellan en halv och en mil per år och att detta är något om man måste förhålla sig till som skogägare.

– Det betyder att ett planterat träd ska trivas i helt olika klimat under sin livstid.

Viktigt att hitta teknik som binder utsläppen
Pär Holmgren poängterade att det, för att åstadkomma en vändning, är mycket viktigt att utveckla teknik som kan binda utsläppen.  

– Skogen gör det redan idag, men vi måste se till att den växer mer och att vi använder virket till något bra. Och vi måste utveckla tekniker i jordbruket som binder koldioxid.

Köttimporten måste minska
Köttätande var forum för en rad frågor från deltagarna. Pär Holmgren gav en känga till dem som ensidigt propagerar för minskat köttätande. Betande djur behövs för biologisk mångfald och är en förutsättning för att Sverige ska uppnå sina miljömål.

– Vi producerar lagom mycket kött i Sverige för att lösa våra miljömål. Men över hälften av det som vi äter importerar vi. Den delen måste bort.

– Det blir stora överförenklingar när man pratar för och emot kött. Någonstans måste vi hitta en balans och förstå att de betande djuren faktiskt gör en massa nytta.

Delade meningar om definitionen av hållbar mat
Nästa talare var Christel Cederberg, vars föreläsning hade temat ”Vad menar vi med hållbar mat?”. Hennes erfarenhet visar att diskussioner om vilken mat man ska äta hettar till mer än andra samtal. Hon har forskat i saken och funnit att de högst skilda uppfattningarna grundar sig på olika definitioner av vad hållbar mat är.

Enligt Christel Cederberg finns det tre huvudlinjer. De som fokuserar på att det finns för lite mat på jordklotet menar att den hållbara lösningen är ökad produktion. Andra menar att hälsan är det största problemet och att vi måste minska matkonsumtionen; det finns betydligt fler överviktiga än svältande i världen och vår stora överkonsumtion av protein från kött måste minska. Ytterligare en huvudlinje utgår från en etisk aspekt och vill ändra systemet för att nå en rättvis matfördelning.

Mångfald driver innovationer
Christel Cederberg tror inte att något perspektiv är viktigare eller mer rätt än de andra. I stället tror hon att det behövs en mångfald för att möta alla de olika drivkrafterna.

–  Sluta tjafsa om eko eller inte. Det är bara bra att det finns olika produktionssystem. Det driver nya innovationer.

Christel Cederberg visade exempel på sådana, bland annat ett solcellsdrivet mobilt grisstall som flyttas tre gånger om dagen.

Viktigt att göra skillnad på konsumtion och produktion av kött
Även Christel Cederberg tog upp vår köttkonsumtion. Hon visade bilder på hur den svenska köttkonsumtionen har ökat från 450 miljoner kilo kött 1990 till över 800 miljoner kilo 2014. Precis som Pär Holmgren menade hon att den del som vi importerar måste bort.

–  Vi måste göra skillnad på konsumtion och produktion när vi pratar kött. Detta måste blir tydligt.

Ett stort hinder för en forskare att nå ut med fakta är dock journalisterna. Många har dålig kunskap, menade Christel Cederberg, och drivs också av en strävan att förenkla och påvisa konflikter. Det bidrar inte till att nå ut med budskapet att det är stor skillnad på kött från Sverige och kött från andra länder.

LRF och bönderna som den nya miljörörelsen
Som sista punkt sattes LRFs förbundsordförande Helena Jonsson i en soffa, där dagens konferencier Stefan Fur ställde egna och publikens frågor till henne. Ämnena var många men ett viktigt sådant var LRF och bönderna som den nya miljörörelsen.

–  Vi kan kalla oss de riktiga miljöaktivisterna. Vi pratar inte bara om vad alla ska göra för miljön. Vi jobbar för det varje dag, sa Helena Jonsson.

Se fler bilder från föreläsningarna på LRF Hallands Facebooksida