Låt oss föreslå ett nyårslöfte, så här i början på 2017. Ett löfte som ger goda effekter för både klimat och miljö. Sluta äta importerat kött! Men slopa inte köttet helt – det skapar bara nya problem.

Kossan pekas ofta ut som den största bland klimatbovar. Men i Sverige står hennes fisar och rapar bara för 5,7 procent av utsläppen av växthusgaser – medan de fossila bränslena står för hela 74 procent. Betydligt viktigare att diskutera än köttätande är därför våra transporter, vår uppvärmning och industrins energiförbrukning. Vill du göra en insats med god effekt så skippa Thailandsresan – den ger lika mycket utsläpp som din totala livsmedelskonsumtion under ett helt år.

Kossan viktig för att uppfylla nationella miljömål
Vi behöver våra kor i Sverige. Utan dem kan vi inte uppfylla våra miljömål om biologisk mångfald och rikt odlingslandskap. En lång rad arter gynnas av djurs trampande och betande. Men i Hallands inland hittar du snart bara marker där aspsly och gran tagit över. Ingen håller landskapet öppet när böndernas produkter inte efterfrågas. En minskad konsumtion av svenskt kött och andra jordbruksprodukter ger oss alltså nya problem.

Svenska kor ger världens mest klimatsmarta nötkött
Faktum är att de svenska kossorna ger världens mest klimatsmarta nötkött. Ett skäl är att mer än hälften, 65 procent, av det svenska nötköttet kommer från kossor som även producerar mjölk. När samma djur ger oss två produkter minskar klimatpåverkan.

Svenska kor äter också mycket gräs, vilket binder kol i marken. Tvärtemot vad vissa "miljö-informatörer" påstår får de endast någon enstaka procent importerad soja i sitt foder. Allt fler bönder gör sig fria från import och i Halland ökar odlingen av den proteinrika åkerbönan stort.

Metanets omloppstid avsevärt kortare än koldioxidens
"Miljöinformatörerna" påpekar också ofta att kornas metangas är farligare än koldioxid. Så är det. Men metanets omloppstid är mycket kortare, den koldioxid vi släpper ut nu kommer däremot att finnas kvar i tusentals år.

Ekobönderna behöver naturgödsel
Till kornas fördel hör också att de producerar mat – vilket knappast är fallet med flygplan. De ger oss också den gödsel som vi behöver för att kunna odla. Ekobönder är helt beroende av naturgödsel, vilket "miljöinformatörerna" sällan berättar. Denna helhet måste du se till innan du bestämmer dig för vad du ska äta.

En del tycker att vi äter för mycket kött. Samtidigt kommer bara hälften av det nötkött vi äter från Sverige. Vi importerar, trots att utländskt kött har högre klimatavtryck och produceras med mer antibiotika och sämre djurvälfärd. Dumt! Så låt oss minska vår köttkonsumtion genom att skippa det importerade köttet.

Välj svenskt! Det vinner alla på. Anta vårt förslag till nyårslöfte!

Anders Richardsson, regionordförande LRF Halland