– Det är roligt att initiativet från Varbergs kommungrupp har fått en fortsättning. Skolan har sett att studiebesök är en bra form för marknadsföring som gett fler sökande till utbildningarna, säger regionchef Helene Andersson.

Idé från Varbergs kommungrupp
Det var 2014 som Varbergs kommungrupp kom med idén att arrangera studiebesök för åttondeklasser inför deras gymnasieval. Antalet ungdomar som valde gröna jobb sviktade och LRF:are ville göra något.

Besöken började i liten skala men har successivt utökas. Under 2016 togs 300 elever emot vid fem tillfällen, vilket var en dubblering av antalet jämfört med 2015. I år blir det sex tillfällen och elever från alla kommuner utom Hylte kommer på besök.

Regionen tar över transportansvar och guidning
Medlemmar från LRFs kommungrupper har tidigare fungerat som guider eller hjälpguider till de elever som visat runt, och även hjälpt till att skaffa sponsorer till busstransporter. I år tar dock skolan huvudansvaret för arrangemanget. 

LRF är dock fortfarande medarrangör. Sofia Warefelt, ambassadör för LRFs projekt Jobba grönt, ska träffa varje elevgrupp och berätta om sitt yrkesval, visa film om gröna jobb samt berätta om svenskt lantbruk.

– Vi ser ju att branschen har ett så stort behov av utbildad arbetskraft framgent att vi måste fortsätta att hitta fler nya vägar att marknadsföra det gröna näringslivet, säger Helene Andersson.

Se intervju med Sofia Warefelt