– Det är ett samarbete mellan LRF och SLA, Skogs- och lantarbetsgivareförbundet, för att få fler ungdomar att upptäcka de gröna näringarna. Det pågår till och med 2018 och vänder sig i första hand till högstadie- och gymnasieungdomar för att få dem intresserade av utbildning och jobb i vår bransch.

Vad ska du göra?
– Jag ska försöka nå ungdomar som inte har lantbruksbakgrund. Exempelvis ska jag vara med på gymnasiemässor och andra arrangemang där många ungdomar deltar. Jag ska också träffa studie- och yrkesvägledare och ge dem information så att de kan förmedla rätt bild av gröna yrken när de träffar eleverna. Dessutom ska jag åka ut till exempelvis lokalavdelningar för att sprida kunskap om projektet och om vad en ambassadör kan göra. Jag behöver LRF:arnas hjälp med det.

Hur ska du nå ungdomarna?
– Vi ska bland annat använda oss av VR-glasögon vid filmvisning. Med sådana ser man allt i 360 grader och upplever hur korna kommer nära eller hur det är att köra en tröska. Det blir mer verkligt och ger en bra känsla av hur ett lantbruksjobb kan vara. Vi ska också jobba mycket med sociala medier som Youtube, Instagram med mera, sådana som ungdomar använder. Alla ambassadörer är unga; ungdomar lyssnar helst på dem som är i deras egen ålder.

Du ska träffa alla åttor som besöker Munkagårdsgymnasiet i vår. Vad ska ni göra tillsammans?
- Jag har fått 30 minuter för varje grupp. Först ska jag berätta om mitt eget gymnasieval och om hur jag hamnade i de gröna näringarna. Sedan visar jag filmer från jobbagront.se där de kan se olika gröna jobb. De ska också få en del frågor om jordbruk att diskutera mellan filmerna.

Läs även: Åttors besök på Munkagårdsgymnasiet utökas i år