Denna veckan har jag varit nere i Bryssel för att delta i ett Civil Dialouge Group-möte (CDG) om mjölk och mjölkproduktion samt COPA-COGECAs "Working party on milk" som man håller dagen innan CDG-mötet.

Det finns 13 CDG-grupper:

 • Animal products
 • CAP
 • Direct Payments and greening
 • Environment and climate change
 • Forestry and cork
 • Horticulture, olives and spirits
 • International aspects of agriculture
 • Milk
 • Organic farming
 • Quality and promotion
 • Rural development
 • Wine

Länk till mer information om grupperna

I dessa olika grupper ingår totalt 68 olika organisationer. I gruppen för mjölk ingår bland annat COPA-COGECA, CEJA, organisationer som jobbar för djurvälfärd, konsumentorganisationer osv.

Kommissionen vill förankra sina beslut
Tanken med grupperna är att kommissionen skall få mer förankring med dem som jobbar med respektive ämne, och få höra deras åsikt om marknad, politik och olika EU-projekt.
Varje grupp träffas 2-4 gånger per år och kommissionen står för resor samt boende för deltagarna.

Utvald av CEJA (The European Council for Young Farmers)
Jag har fått platsen via CEJA (The European Council for Young Farmers), som LRF Ungdomen är en del av. CEJA har ett visst antal tilldelade platser i grupperna. Medlemmar i de organisationer som är en del av CEJA får söka dessa platser.

LRF Ungdomen har idag två platser. Jag har en plats i CDG-gruppen för mjölk, och Emilia Astrenius Widerström har en plats i CDG-gruppen för ekologisk produktion.

Ämnena som berörs i CDG-gruppen för mjölk är allt från marknadssituationen, presenationer av olika studier och projekt till framtidsfrågor och CAP. Nuvarande ordförande för gruppen är Mario Tommaso Abrate ifrån Italien. Vi har fyra representanter ifrån CEJA i CDG-gruppen för mjölk.

Mycket informtion att ta in för den som är ny
Det är mycket information att ta in när man är ny på området. Eftersom jag inte har varit i kontakt med EU förut så är alla studier och projekt som görs hela nya för mig. Många av punkterna på agendan är sådant som man har pratat om i flera år.

I mötesrummet talas sju olika språk för att alla länder ska kunna delta. I rum brevid mötesrummet sitter tolkar som tolkar till och från alla dessa språk.

Lite lättare andra gången
Detta är andra gången jag är nere i Bryssel. Första gången var resan helt överväldigande. Det var så mycket som var nytt! Men den här gången har det varit lite lättare. Nu vet jag vart jag ska ta vägen och hur mötet fungerar. Fortfarande oerhört mycket information att ta in men med hjälp av kunniga personer hemma i Sverige hoppas jag att kunna lära mig mer kring de ämnen vi diskuterar.

Har lärt känna andra unga bönder från Europa
Jag har dessutom fått god kontakt med andra unga bönder från olika delar av Europa. I CDG-gruppen för Mjölk så är vi alltså fyra CEJA-representanter, från Sverige, Tyskland, Italien och Irland. En stor del av upplevelsen är att höra hur unga bönder i andra europeiska länder lever och jobbar, och vilka utmaningar de står inför.

Emma Svensson