– Inspirationsdagen handlar om företagsutveckling. Om att få yngre människor att starta nya företag och att få befintliga företag att utvecklas, säger Peter Andersson, vice ordförande i LRF Halland och initiativtagare till arrangemanget.

Alla aktörer på en och samma plats
Det speciella med inspirationsdagen är att alla aktörer som har kunskap och pengar att förmedla till den som vill förverkliga en företagsidé finns på ett och samma ställe, redo att berätta vad de kan erbjuda.    

– Vi vänder oss till den som har en företagsidé men inte vet hur man kommer igång. Det första steget är ju svårast, säger Peter Andersson.

Möjlighet att knyta kontakter med aktörerna
Under ett pass på förmiddagen berättar de olika aktörerna vad de kan erbjuda och under eftermiddagen blir det möjligt för deltagarna att träffa aktörerna för informella samtal vid en mingelstund.

Inspiration från Strömma Farmlogde
Det blir dessutom en rejäl dos med inspiration, under dagens allra första punkt. Då berättar LRF-medlemmen Marina Evertsson om hur hon startade och byggde upp det populära företaget Strömma Farmlodge där kafé, konserter, affär och bed and breakfast erbjuds i en härlig kombination.

– Inspirationsdagen är medlemsnytta. Nu använder vi LRF:s kontaktnät och lotsar våra medlemmar till den hjälp de behöver för att utveckla och starta företag, säger Peter Andersson.

Läs mer i programmet för inspirationsdagen

De medverkande aktörerna:
• Coompanion
• Almi företagspartner
• Skatteverket
• Länsstyrelsen i Halland
• LRF Konsult
• Hushållningssällskapet
• Varbergs sparbank
• Falkenbergs sparbank
• NyföretagarCentrum
• Studieförbundet Vuxenskolan
• Falkenbergs kommun
• Varbergs kommun
• Kungsbacka kommun