– Priset borde ju ha ändrats på vägen och hängt med i utvecklingen. Det här går emot det som vi tycker och tänker idag, säger Maja Svensson.

Donationssumman, i år 2 000 kronor, ska gå till "förtjänta jordbrukarhustrur" i södra Halland, enligt stadgarna. Vart annat år utses en kvinna i Halmstads kommun, vart annat år en i Laholms kommun. Kvinnor som har minst tre barn anses extra förtjänta av pengarna, och ska därför utses i första hand.

Strider mot hur kvinnor betraktas idag
I sin motion vänder sig Maja Svensson mot att utdelningen fortsätter: " ... donationen strider helt mot hur kvinnor ska betraktas. Idag har kvinnor en lika självklar del i jordbruket som männen, och det ska så förbli".

– Donationspengarna skulle kunna användas bättre, exempelvis för utbildning av unga i LRF. Det föreslår vi i motionen, säger Maja Svensson.

Ska se över bestämmelserna
Denna antogs av LRF Ungdomens stämma i november och skickades vidare till LRF Hallands regionstämma. Något bifall blev det dock inte. Att ändra donationsbestämmelse är nämligen både svårt och kostsamt. Däremot ska bestämmelserna ses över och förändringar göras med hänsyn till regelverk och kostnader.

Som ett inlägg i debatten framförde LRF Ungdomens styrelse en sång, med stroferna "Att föda barn och göda karl och hänga, vika tvätt. Och sen får man ett pris som delas ut av LRF. Ja, det borde nog väck – borde nog väck. Hustrudonationen den är inte jättekäck".

Årets mottagare köper hämtmat
Donationen finns dock kvar och årets summa, 2 000 kronor, delades ut till Magdalena Gustafsson, mjölkbonde från Hansagård, Skottorp, som köpte gård mitt i mjölkkrisen. Hon konstaterade att hon inte passade in på donationens kriterier; hon både köper hämtmat och städhjälp för att hinna driva företaget tillsammans med maken – men har å andra sidan fött fem barn.