Inbjudare till mötet var Femsjö-Färgaryds LRF-avdelning och Hylte-Unnaryds jaktvårdskrets. Temat var "Så kan vi lösa vildsvinsproblemen så att alla parter blir vinnare! Cirka 75 personer slöt upp, varav en del även från andra jaktvårdskretsar och LRF-avdelningar, vilket visar att frågan är angelägen.

Hot mot lantbruk, landskap och matförsörjning
Bakgrunden till mötet är att vildsvinsproblemen i Hylte kommun har eskalerat.

– De är så allvarliga att de utgör ett direkt hot mot såväl lantbruksnäringen som det öppna jordbruks- och kulturlandskapet och livsmedelsproduktionen i våra bygder, sa Johnny Andersson, Femsjö-Färgaryds LRF.

Bönderna lider svåra ekonomiska skador när vallar förstörs och naturbetesmarker bökas upp. Det är dessutom psykiskt påfrestande att ständigt se sitt arbete tillintetgjort.

– Det är helt orimligt att det är vi som är lantbrukare som håller markerna öppna som får ta alla kostnader som vildsvinen orsaker. Nu måste det till ett samarbete, även med markägare som inte har jordbruksmark, sa Erling Nilsson, från LRF:s kommungrupp.

Lyckat samarbete i Oskarströmstrakten har minskat problemen
Det finns dock metoder för att minska problemen – genom intensivt samarbete mellan jägare och bönder när grödorna kommer upp under våren kan vildsvinen hållas i schack. Johan Larsson, ledamot i Hylte-Unnaryds jaktvårdskrets och Oskar Kjell, lantbrukare och LRF:are, berättade om ett lyckat sådant samarbete i Finnsbo i Oskarströmstrakten.

I korthet innebär detta på att bönderna kontaktar jägarna och att dessa går samman och intensivbevakar arealer, med hjälp av hundar som är tränade för vildsvinsjakt.

Sprider metoder för långsiktig vildsvinsförvaltning
Vid mötet presenterade jaktvårdskonsulent Fredrik Jonsson även metoder för långsiktig förvaltning av vildsvinsstammen. Svenska Jägareförbundet har av regeringen fått ett utökat uppdrag att aktivt verka för att begränsa onaturlig spridning av vildsvin och minska av antalet djur, och även att aktivt motverka stödjande utfodring av klövvilt. Jägareförbundet sprider därför kunskap i jägarleden – bland annat genom gårdagens möte – om hur ett sådant arbete ska ske.

Markägarna kan ta ökat ansvar
Vid mötet diskuterades också den ohämmade utfodring av vildsvin som vissa jägare ägnar sig åt, med markägarens goda minne. Lennart Nilsson, Harplinge, ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse, medverkade vid mötet och berättade att LRF nationellt till regeringen har föreslagit en lagändring som innebär att myndigheter kan reglera ohämmad utfodring. Han betonade också möjligheten att i arrendeavtal som LRF tagit fram, reglera utfodringen tydligare än vad som oftast sker.

Stort samförstånd om att åtgärder behövs
Mötet skedde i samförstånd mellan deltagarna. Många hade dubbla roller och är både bonde och jägare på samma gång, och var väl införstådda med att de problem som vildsvinen ställer till.

– Jaktvårdskretsen lovar att sammanställa en lista på jägare som kan bedriva skyddsjakt och vi kan kontakta dem som bedriver omfattande utfodring i strid mot det nya utökade uppdraget, lovade Susanne Källén, ordförande i Hylte-Unnaryds jaktvårdskrets.

Arbetsgrupp ska jobba vidare
Vid mötet beslutades att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram metoder för förvaltning. I denna ska tre representanter för jaktvårdskretsen, som omfattar Smålandsdelen av Hylte kommun, ingå liksom representanter för de tre LRF-avdelningar som omfattas. Johnny Andersson, Femsjö-Färgaryds LRF, utsågs som sammankallande för första mötet.

LRF:s representanter
Johnny Andersson, Femsjö-Färgaryds LRF
Lennart Erlandsson, Långaryds LRF
Fredrik Rubin, Unnaryds LRF

För mer information, kontakta
Johnny Andersson, Femsjö-Färgaryds LRF, tfn 0703-10 21 10
Susanne Källén, Hylte-Unnaryds jaktvårdskrets, tfn 0702-977392

Mer om mötet och vildsvinsproblemen i Femsjö
Fler bilder från Sofieslättmötet finns på Facebook
Lyssna på Radio Hallands intervju med Oskar Kjell om det lyckade samarbetet med jägare på Finsbo gård.
Läs intervjuer i ATL med Femsjöbonden Lars-Göran Larsson och med Oskar Kjell.
Läs på Facebook om LRF:s pressträff i Femsjö i början av maj
Se SVT:s inslag från pressträffen i Femsjö