Förra fredagen var det dags. Ett 60-tal lärare och övrig personal for på lantgårdsbesök och fick många nya kunskaper om jord- och skogsbruk.

Utgångspunkt för dagen var Björsjö gård i Kinnared, där Ulf Johansson, förtroendevald i Södra, i sin välkomsthälsning slog fast jord- och skogsbrukets betydelse för Hylte kommun.

– Detta är den i särklass viktigaste näringen, sa han och inräknade även förädlingsindustri som sågverk och pappersbruk.

Däri fanns också förklaringen till att Hylte kommun satsat en hel studiedag på att ge högstadiets personal en bild av jord- och skogsbruk. I mindre grupper besökte deltagarna en gård med köttdjursproduktion, en med mjölkproduktion och röjnings- och gallringsområden i skogen.

Ville visa på den goda arbetsmarknaden
Ett viktigt mål med dagen från LRFs sida var att peka på den goda arbetsmarknad som råder inom jord- och skogsnäringen – och som allt för få vet om. I alla stationer lyftes olika yrken inom de gröna näringarna fram. Att få fler ungdomar i Hylte att välja gröna yrken är en nyckel till utveckling av näringen och också en av anledningarna till att LRFs kommungrupp antog uppdraget att arrangera studiedagen.

Många deltagare åkte från studiedagen med ny inspiration. Kanske en hel vecka med tema runt skogen? funderade några. Ett studiebesök på pappersbruket i Hylte ingår ju redan i skolans undervisning. Varför inte göra mer runt det?

– Det hade varit roligt att kunna visa hela kedjan från planta till färdig produkt, sa exempelvis Björn Olav Hempel, lärare i matematik och teknik.

Texten publiceras även i Land Lantbruk den 19 maj, på LRF Hallands sida.

På LRFs Facebooksida finns massor med bilder från studiedagen