Bakgrunden till frågan är att beredskapen för skogsbränder togs upp vid årets regionstämma i Halland i en motion från Jonas Torbiörnsson, Tvååkers LRF. Som en följd av motionsbeslutet hjälper LRF nu medlemmarna att öka sin kunskap om hur man förebygger skogsbränder.

– Vi har varit rätt förskonade från stora skogsbränder i Halland, jämfört med exempelvis Östkusten och Västmanland, där man har ett torrare klimat. Men vi har ett mycket aktivt skogsbruk i Halland och just arbete med skogsmaskiner kan vara en orsak till att skogsbränder uppstår så det finns all anledning att vara försiktig, säger Lars-Göran Bengtsson.

Ta reda på hur hög brandrisken är
Det första rådet som han ger är att skogsägaren och skogsarbetaren ska ha koll på vilken brandrisk det är i skogen. Utifrån denna ska man sedan anpassa sitt arbete.

– Det är viktigt att veta om det är eldningsförbud. Ett sådant utfärdas inte utan att det är verkligt hög brandrisk och att denna bedöms vara under en lite längre period, säger Lars-Göran Bengtsson.

Eldningsförbud kungörs i tidningen och även på räddningstjänsternas webbplatser. På www.smhi.se finns rubriken "Brandriskprognos" med bedömning fem dygn framöver. Man kan också ladda ner MSB:s, Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps app "Brandrisk ute".

Ladda ner krav för maskinarbeten vid förhöjd brandrisk
– Att anpassa arbetet i skogen efter brandrisken och att ha en handlingsberedskap för brand är nog det mest grundläggande rådet jag har, säger Lars-Göran Bengtsson.

Han rekommenderar att alla som jobbar i skogen laddar ner skriften "Förebyggande av skogsbrand", som har getts ut av Lantbrukets brandskyddskommitté (länk nedan). I denna anges bland annat krav för olika maskinarbeten vid olika grader av brandrisk.

Var beredd att släcka
Ett viktigt sådant är att man, om brandrisken är förhöjd, ska ta med släckare och vattendunkar, krattor och spadar med mera, för att kunna släcka. Det är också viktigt att hålla uppsyn över marken 1–2 timmar efter arbetets slut.

Gör dig beredd att larma
Det finns också mycket man kan göra för att förbereda sig om brand skulle uppstå.
Tänk till i förväg om var du befinner dig. Vid larm ska det vara tydligt för räddningstjänsten vart den ska åka. Håll exempelvis koll på var du är i förhållande till farbar väg. Ta reda på var du har mobiltäckning så att du snabbt kan ta dig dit när olyckan är framme. Se till att du har en app i mobilen så att du lätt kan ange koordinater som underlättar för räddningspersonal att hitta fram. Titta också över ditt kartmaterial.

Se till att vattentag går att använda
Fundera även över var det finns vattentag och hur du ska förklara för räddningstjänsten var de är belägna. Kontrollera att en räddningsbil kan ta sig fram till vattentaget. Kanske behöver vägen dit eller kanterna på vattentaget fixas till?

Se över ditt försäkringsskydd
När den akuta brandbekämpningsinsatsen avslutats är efterarbetet markägarens ansvar. Ofta behöver eftersläckning och liknande tjänster köpas in. Detta täcks i många försäkringar men undantag finns.

Ställ krav på entreprenören
När entreprenörer hyrs in är det viktigt att kolla vilken beredskap de har för bränder. Ställ krav! Avtalsmallar mellan beställare och utförare finns i ABSE 09, Allmänna bestämmelser för skogsentreprenörer och hämtas från Skogsforsks webbplats.

Fundera över hur ditt företag kan hjälpa till
Fundera över vad du som drabbad kan hjälpa till med. Har du personal, maskiner eller annan utrustning som räddningstjänsten kan ha nytta av?

Vill ha organiserad hjälp från LRF
Vid större bränder behöver räddningstjänsten förstärkning. LRF brukar vara berett att bidra med att köra vatten i gödseltunnor, framför allt för att genom punktbevattning begränsa spridning.
– Vi vill gärna också ha hjälp från LRF exempelvis vid eftersläckning. I sådana lägen vill vi helst ha hjälp som redan är organiserad, från LRF, hemvärnet med flera. Mitt råd till LRF är att se över vilka människor och maskiner det finns som kan sättas in, säger Lars-Göran Bengtsson.

Läs mer:
SMHI:s brandriskkartor

Ladda ner Allmänna bestämmelser för skogsentreprenörer

Information från Lantbrukets brandskyddskommittè (LBK)

Ladda ner LBK-pärmens flik om skogsbrandsrisk, nr 9.4: