Hur kommer det sig?
– Vi bad kommunen att få komma till Örnaskolan i Hyltebruk ett par timmar och berätta för eleverna om lantbruk och jobb i de gröna näringarna. Då frågade de om vi inte kunde ordna en hel studiedag för personalen i stället. Och det var ju angenämt.

Vad innehåller dagen?
– Halva dagen ägnas åt jordbruk och då blir det studiebesök på en köttgård och på en mjölkgård med robotmjölkning. Andra halvan ägnas åt skogen och de får se manuellt skogsbruk och maskinhuggning. På båda stationerna ska vi varva med teoretisk kunskap.

Vilket är huvudsyftet med dagen?
– Vi vill väcka våra skolungdomars intresse för jord- och skogsbruk. Vi som är lite äldre var hos mor- och farföräldrarna på lovet och fick se vedhuggning, granplantering och mjölkning. Men den unga generationen har inte växt upp med detta. De har ingen anknytning till jord och skog. Vi vill att de ska få det och därför vill vi börja från grunden med att bygga upp lärarnas kunskap, så att de vet vad de pratar om när de ska lära ut till eleverna.

Högstadieelever ska ju välja gymnasieutbildning. Ska ni prata om arbetsmarknad också?
– Ja! Vi ska berätta att det är en bra arbetsmarknad för jord- och skogsbruksutbildade, för det vet folk inte om. Alla som går ut naturbruksutbildning har ofta flera jobb att välja mellan. Det ska vi sprida.

Hur många kommer?
Cirka 80 personer från Örnaskolans högstadieskola i Hyltebruk. Lärare, assistenter och övrig personal. Dessutom kommer det också politiker från kommunen.