Förtroendevalda från lokalavdelningarna i Halmstads och i Laholms kommuner hade bjudits in för att ges möjlighet att ställa frågor. Svaren gavs av Ola Nilsson, ordförande i Laholmsbuktens VA, Lena Olofsdotter, vice ordförande och Jan-Åke Hansson, ansvarig tjänsteman samt av Mauritz Sandholm tillförordnad chef på länsstyrelsens miljövårdsenhet, Joel Herzwall, handläggaren och av länsveterinär Madeleine Beckman. LRF:s regionordförande Anders Richardsson fungerade som samtalsmoderator.

– Syftet med mötet var att få information och att knyta kontakter som gör att vi kan ha en fortsatt dialog om vattenfrågan i framtiden. Just så blev det. Det var ett lyckat möte, säger Ulrika Algothsson, ordförande i LRF:s kommungrupp i Laholm.

Läget är allvarligt
Vid mötet betonades det att grundvattenläget är väldigt ansträngt.

– Vi fick veta att nivåerna i Laholmsbuktens VA:s borrade brunnar är det lägsta sedan de började mäta 1985. Kurvan går brant utför så det gäller att titta på alla alternativa vatten till det som inte behöver hålla dricksvattenkvalitet, berättar Ulrika Algothsson.

Inga dispenser för vattning kommer att ges om inte läget förbättras. De som har vattendom kan vattna, men alla bör fundera på vilka grödor som måste bevattnas och om några kan klara sig utan bevattning. Sinar brunnar hos lantbrukare med egen brunn finns ingen hjälp att få från Laholmsbuktens VA.

Mötet bevakades av Laholms tidning och av Radio Halland.

Läs Laholms tidnings reportage

Lyssna på Radio Hallands reportage


Läs LRF Sydosts råd vid vattenbrist