LRF var en av flera som anmälde KemI till JK (Justitiekanslern) för den långsamma handläggningen så att nya växtskyddsmedel inte blev tillgängliga för svenska odlare.

De ansökningar som LRF gör för att framförallt trädgårdsodlare ska få använda växtskyddsmedel blev liggande i flera år och vi fick söka dispens istället för utvidgat produktgodkännande. Det skapade en helt oförutsägbar situation för odlarna.

KemI har godkänt många nya växtskyddsmedel
Likaså blev helt nya växtskyddsmedel godkända i våra grannländer men inte i Sverige – inte för att de innebar en risk utan för att de helt enkelt inte blev handlagda av KemI. Men nu har KemI fått igång sitt jobb och många nya växtskyddsmedel har godkänts.

De utvidgade produktgodkännanden som LRF söker har tagits om hand och sista året har LRF fått 16 olika godkännanden och hittills i år åtta.

Läs även: KemI: Konkurrenskraften för Sveriges bönder är viktig