Flera "gröna ledare" behövs i Halland! Så tänker LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som nyligen fick 350 000 kronor för att starta en ungdomsledarutbildning. Två projektledare har anställts för att utforma utbildningen och för att sätta igång det arbete som ska mynna ut i en utbildning nästa vår.

– Efter att LRF har genomfört ungdomsledarutbildningen Lavatars under tre år ser vi vilka goda effekter en sådan satsning har. Därför ville vi gå vidare med en mer omfattande utbildning, ett slags Lavatars 2.0, säger Annika Arnesson, verksamhetsutvecklare på LRF Halland och deltagare i projektets referensgrupp.

Kungliga skogs- och lantbruksakademien beviljade pengar
Studieförbundet Vuxenskolan är projektägare, med LRF Halland som samarbetspartner. Pengarna kommer från Kungliga skogs- och lantbruksakademien. Satsningen vänder sig till ungdomar mellan 18 och 35 år.

– Utbildningen ska formas inom projektet. Tanken är att hitta nya former och nytt innehåll, berättar Annika Arnesson.

Sofia och Annika utsedda till projektledare
Uppdraget att utforma, marknadsföra, genomföra och utvärdera utbildningen har de båda projektledarna Sofia Warefelt, ordförande i LRF Ungdomen Halland, och Annika Hägglund, ledamot i såväl LRF Ungdomens riksförbundsstyrelse som i LRF Ungdomen Halland. De kommer att arbeta på 20 procent från september till maj nästa år.

De startar med att kartlägga utbildningsbehovet hos ungdomarna, ett arbete som ska göras i samarbete med företag, föreningar och organisationer som har nära till ungdomar med "gröna tankar".

Ska få kunskap för att leda
– Syftet med utbildningen är att stärka ungdomar så att de känner sig trygga och vågar ta ett förtroendeuppdrag eller satsa på att utveckla företag. Den ska ge personlig utveckling så att man vågar leda. Sedan om det är sig själv, en grupp eller ett företag man leder spelar ingen roll. Att leda är att ta makten över sig själv med kunskap, säger Annika Arnesson.

Cirka 20 ungdomar ska kunna få utbildning, men beroende på i vilka former denna ska ges kan ännu fler få möjlighet att delta.