Bakgrunden till brevet är att LRF har observerat att stora mängder matjord schaktats bort bland annat i samband med Deromes bygge av ny takstolsfabrik i Värö, utan att få någon ny användning.

Nämnden bör inte ge bygglov utan plan för matjorden
– Vi ifrågasätter hur nämnden kan ge tillstånd till byggen utan att ha en plan för hur matjord som blir över ska användas, säger Cecilia Bengtsson, ordförande i LRF:s kommungrupp och undertecknare av brevet.

Matjord är en ändlig naturresurs och därför är det tokigt att, som i det aktuella fallet, inte använda den, anser kommungruppen.

Kan komma till användning både inom kommunen och privat
– Det är jättefin matjord, utan sten och annat. Vi anser att den kan komma till användning, både inom kommunens planteringar och för utomstående som skulle kunna behöva den vid anläggningar av trädgårdar, säger Cecilia Bengtsson.

LRF anser att kommunen ska inrätta någon form av lagring av jorden där den kan köpas eller användas inom kommunen, och att inga bygglov ska ges utan plan för återanvändning av matjord som behöver schaktas bort.