– I vår kommun har det inte bildats fiberföreningar och därför har många landsbygdsföretag vänt sig till LRF för att få hjälp när de har fått problem. Vi har sammanställt det som inträffat och fört fram detta till IP Only och deras entreprenörer, berättar Ulrika Algothsson, ordförande i LRF:s kommungrupp i Laholm.

Landsbygdsbefolkningen i Laholms kommun välkomnar fiberdragningen – den säkrar en efterlängtad tillgång till internet. Men takten i arbetet är hög och i delar av Laholms kommun har brådskan orsakat störningar. Det gäller framför allt arbetena i området norr om väg 24.

Många problem efter sommarens grävningar
Vanliga problem har varit att grävningen har påbörjats utan att markägaren har förvarnats. Det har även fattats beslut om ändrad grävsträckning utan att markägaren har informerats. Uppgifterna om vart man ska vända sig för att påverka grävarbetena har varit bristfällig. Entreprenörerna har gjort mindre bra återställningar av marken efter grävning och det saknas rutiner för ersättning av skördeskador med mera.

Påbörjade åtgärdsplan efter möte med LRF
LRF:s kommungrupp redogjorde för två veckor sedan för sin sammanställning över problemen för de huvudansvariga för fiberarbetena i Laholm. Dessa påbörjade därefter en åtgärdsplan som förra veckan presenterades för LRF:s kommungrupp. Vid kommungruppsmötet deltog ansvariga från IP Onlys huvudkontor i Stockholm och ansvariga från Transtema, det företag som har totalentreprenaden för fiberutbyggnaden i området norr om väg 24.

De ansvariga presenterade den tänkta åtgärdsplanen, som framför allt inriktar sig på att förbättra kommunikationen mellan IP Only, deras underleverantörer och markägare.

LRF är nöjt med löftena
– Vi är nöjda med mötet. De har lyssnat, tagit till sig problemen och lovar nu att förbättra sina rutiner. Vi gav dem ny kunskap och ny förståelse för hur lantbruket fungerar, vilket kan hjälpa dem i deras kommunikation med oss på landsbygden, säger Ulrika Algothsson.

IP Only kommer nu att förbättra kommunikationen med dem som har beställt fiber och tydligt tala om när de olika stegen i processen ska tas. Företaget kommer att skicka ut brev till alla som gjort en intresseanmälan för fiber inom de närmaste veckorna. Likaså ska det bli tydligt hur skördeskador ska hanteras, för att nämna några av de viktigaste resultaten av mötet.

– Vi hoppas att de förbättringar som nu görs kommer att bli till stor hjälp i de delar av Laholms kommun som ännu inte fått fiber, säger Ulrika Algothsson.