Syftet med LRF:s höstsatsning är att under en avgränsad tid och över hela landet skapa så mycket uppmärksamhet som möjligt för våra frågor.

Detta planeras i Halland


Regionalt

 • Öppet dialogmöte om lantbruksproduktion, självförsörjning och krisberedskap.

  Huvudtalare: Ulf Möller, ansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank. Panel med Kristina Yngwe (C), riksdagens jordbruksutskott, Emilia Astrenius Widerström, ordförande i LRF Ungdomen, Alma Ragnarsson, konsumentföreträdare, och Marcus Johansson, Länsstyrelsens beredskapsenhet. Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan, Swedbank och Sparbankerna i Halland.
  Munkagårdsgymnasiet måndagen den 25 september klockan 18–21.

Kungsbacka

 • LRF:s kommungrupp möter konsumenter på Tjolöholms skördefest. LRF medverkar med information om jordbruksproduktion och visning av råvaror och djur. Ett nytt inslag är att visa på skogen som en resurs.
  Lördagen den 7 och söndagen den 8 oktober klockan 10–17.

Varberg

 • Skördefest vid Kvantum. LRF:s kommungrupp medverkar.
  Lördagen den 30 september klockan 11–15.

 • Skördefest på Coop. LRF:s kommungrupp medverkar.
  Lördagen den 15 september klockan 13–18.

 • Gårdsbesök för kommunpolitiker och tjänstemän på Göran och Susanne Lagerstedts mjölkgård och på Vareborgs bärodling. Besöket ingår i en kommunal satsning på att förbättra företagsklimatet i Varberg, och innebär att kommunala företrädare besöker en rad olika företag under just LRF:s kampanjvecka.
  Onsdagen den 27 september.

Falkenberg

 • Debatt på Falkenbergs torg om livsmedelsproduktion. Länets riksdagspolitiker bjuds in.
  Lördagen den 30 september klockan 12–13.

Hylte

 • Möte med räddningstjänsten i Hylte kommun om räddningstjänst kopplat till de gröna näringarna.

Halmstad

 • Studieresa för kommunala politiker och tjänstemän med besök hos bland annat äggproducent och spannmålsodlare. I bussen berättar en mjölkproducent om verksamhetens förutsättningar och Christel Cederberg, biträdande professor på Energi och miljö vid Chalmers håller en diskussion om vatten.
  Torsdagen den 5 oktober.

 • Matdagar i Halmstad på Stora och Lilla torg i samarbete med stadens krögare och med medverkan av matföretagare från bland annat Bondens egen marknad. LRF pratar grönt näringsliv och bjuder på ost medan LRF Ungdomen arrangerar lådbilsrally för den yngre publiken.
  Lördagen den 23 september.

Laholm

 • Reklamfilm om mat från Sveriges bönder på annonspelare utmed E6:an vid avfarten till Mellbystrand.

LRF Ungdomen

 • Diskussionsmöte med rundvandring på Munkagårdsgymnasiet för politiker under 35 år. Tema: de gröna näringarna i Halland.
  Tisdagen den 3 oktober klockan 17 – 21.