– Syftet med vägledningen är att upplysa om vad som gäller, berättar Ulf Ståhl, äganderättsexpert med LRF:s Falkenbergskontor som utgångspunkt.

Osäkerheten hos den drabbade är ofta stor och därför har vägledningen ”Frågor och svar om nedskräpning på en fastighet” tagits fram. Den ger svar på en rad frågor, exempelvis om vad som räknas till skräp och om vem som har ansvar för bortforsling. Bestämmelser om detta finns i miljöbalken.

– Huvudansvaret ligger hos den som har skräpat ner och därför ska markägaren inte i första hand ta på sig ansvaret för att någon dumpat skräp på hans eller hennes mark. Däremot är det viktigt att göra en ordentlig dokumentation vid upptäckt av skräp på fastigheten, säger Ulf Ståhl.

Fler råd finns att läsa i vägledningen.

Beställ vägledningen
Alla som är medlemmar i LRF kan beställa vägledningen. Skicka ett mejl till LRF Halland: lrf.halland@lrf.se.