Initiativet till mötet kom från Per Nilsson i Varbergs kommungrupp, som ville väcka beslutsfattare när det gäller Sveriges låga självförsörjningsgrad – bara cirka 50 procent.

Medverkande vid mötet var huvudtalare Ulf Möller, segmentsansvarig för Skog och Lantbruk inom Swedbank Sverige samt en panel bestående av Kristina Yngwe (C), vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, Emilia Astrenius Widerström, riksordförande för LRF Ungdomen, Marcus Johansson, kommunikatör på länsstyrelsens beredskapsenhet, och Alma Ragnarsson, konsument från Varberg.

Den dialog som fördes handlade om olika metoder för att öka självförsörjningsgraden.

Alla fick delta i dialogen
Moderatorn Lars-Anders Knutsson från LRF Halland ställde frågor till panelen och släppte därefter ordet till de församlade: en blandning av lantbrukare, livsmedelsproducenter, politiker, beslutsfattare från länsstyrelsen, representanter för olika organisationer, en skolklass och andra intresserade. Många viktiga inlägg gjordes och alla församlade fick komma till tals – om inte annat i korta "bikupesurr" med stolsgrannarna.

Flera betonade att vikten av vettiga konkurrensvillkor
Bebyggelse på åkermark, upphandling, politikens roll och konsumenternas makt var några av temana i inläggen. Flera talare återkom till de svenska böndernas konkurrensvillkor, som de menade är det mest avgörande för om det finns mat vid en kris. En av dem var Björn Larsson från Väröbacka LRF.

– Det måste kunna gå att leva på sin gård. Det finns inget annat sätt att höja självförsörjningsgraden.

Fler aktiviteter i Halland under LRF:s kraftsamlarveckor:

Riksdagspolitiker frågades ut i Falkenberg

Gårdsbesök för politiker och tjänstemän i Varberg

Beslutsfattare från Halmstad lärde mer om lantbruk