Initiativtagare till mötet är Per Nilsson, aktiv i LRF:s kommungrupp i Varberg. Han vill skapa en dialog om Sveriges självförsörjningsgrad.

– Vi importerar nästan 50 procent av vår mat. Men vi kan inte ta för givet att vi får tillgång till den maten vid en kris. Med dialogmötet vill jag väcka politiker, tjänstemän och konsumenter så att vi tillsammans värnar om den livsmedelsproduktion vi har och skulle kunna ha i Sverige, säger Per Nilsson.

LRF Halland nappade på hans idé om dialogmöte, liksom Studieförbundet Vuxenskolan, Swebank och Sparbankerna, som alla är medarrangörer.

Huvudtalare på dialogmötet är Ulf Möller, segmentschef för skogs- och jordbruksfrågor på Swedbank Sverige. Han inleder och ger frågeställningar, dels till mötesdeltagarna som får tycka till i "bikupor", dels till den panel som finns på scenen.

Moderator för samtalet är Lars-Anders Knutsson, LRF Halland.

"Rikskända" och lokala namn varvas i panelen
I panelen finns namn från såväl nationell som lokal nivå: Kristina Yngwe (C), vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, Emilia Astrenius Widerström, riksordförande för LRF Ungdomen, Marcus Johansson, kommunikatör på Länsstyrelsens beredskapsenhet i Halmstad och Alma Ragnarsson från Varberg, som i det här sammanhanget deltar som konsument.

– Med tanke på läget i omvärlden så är det hög tid att börja diskutera Sveriges låga självförsörjningsgrad. Vi är inte bara beroende av import av livsmedel utan även av resurser för vår egen produktion, såsom bränsle, djurfoder, bekämpningsmedel och konstgödsel, säger Alma Ragnarsson.

Vill se en brokig deltagarskara
Arrangörernas förhoppning är att samla en stor och brokig skara deltagare till måndagens dialogmöte.

– Jag hoppas få se folk från gröna näringar, konsumentorganisationer, politiska partier, banker med flera, och upphandlare, landsbygdsutvecklare, miljövänner ... ja, alla som är intresserade av att diskutera de här viktiga ämnena. Jag hoppas att det blir många, vi berörs ju alla hur Sverige klarar sin självförsörjning vid en kris, säger Per Nilsson.

Läs en intervju i Norra Halland med dialogmötets huvudtalare Ulf Möller (PDF - öppnas i nytt fönster)

Läs mer om mötet och om hur man anmäler sig