Färden gick till Kungsbacka kommun, där flera unga lantbruksföretagare mötte upp och berättade om möjligheter och utmaningar.

Från länsstyrelsen deltog Lena Sommestad, landshövding, Henrik Martinsson, naturvårdsdirektör, Kristin Ovik, landsbygdsdirektör, och Madeleine Beckman, länsveterinär. Från LRF Halland deltog, förutom Helene Andersson, regionordförande Anders Richardsson, vice regionordförande Peter Andersson samt Kjell Carlsson från LRF:s kommungrupp i Kungsbacka.

Besökte lantbruk i naturreservat
Under resan besöktes Johanna och Anders Clase som driver Häcklehagens gård. Deras verksamhet bygger i mångt och mycket på att ha betande djur i naturreservaten på land och på öar runt Onsalalandet.

Besök hos unga företagare som vill bygga nytt stall
Nästa stopp var hos Emma och Claes-Erik Bergstrand på gården Bröndome i Vallda. Verksamheten har namnet Naturgården och består av ekologisk djuruppfödning, styckning och gårdsbutik. Planering pågår för nybygge av ett slakteri.

Där även sällskapet åt lunch barbeque tillagat av en världsmästare i grillning.

Möte med tre unga bönder med framtidstro
På eftermiddagen mötte länsledningen tre unga bönder. Peter Andersson från LRF Hallands regionstyrelse som är entreprenör med maskinstationsverksamhet, Rickard Svensson som idag är anställd men hoppas kunna köpa en gård, och Camilla Sten från Hamra gård i Åsa, grisuppfödare och odlare av ekologisk spannmål.