LRF ville lyfta frågor om livsmedelsförsörjning inför nästa års val och politikerna fick svara på en lång rad olika frågor inom detta område.

Representanter för sex partier närvarade: Hans Hoff (S), Agneta Börjesson (MP), Ola Johansson (C), Bengt Eliasson (L), Larry Söder (KD) och Sara Lena Bjälkö (SD). Moderaterna fick förhinder i sista stund.

Hur ska målen i nationella livsmedelsstrategin uppfyllas?
Samtalsledare var Carl Jonsson, ordförande i LRFs kommungrupp, som även fyllde frågeställningarna med fakta om det svenska lantbruket. Han ville bland annat veta hur politikerna ska jobba för att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin.

– Vi ser lantbruket som en framtidssektor och som något vi ska satsa på. Vi vill öka den svenska livsmedelsproduktion, sa Hans Hoff (S).

Enighet om ökad produktion men inte om hur den ska nås
Något liknande sa de andra politikerna och enigheten var stor, samtidigt de efterföljande svaren visade att partierna har olika åsikter om hur det målet bäst ska nås.

Upphandlingsregler, bebyggelse på åkermark, ändring av jordförvärvslagen, och harmonisering av dieselskatten var några teman som visade på olika partilinjer.