Temat för utfrågningen är svensk livsmedelsproduktion och syftet är att lyfta den gröna näringens frågor inför valet 2018, dels hos politikerna, dels hos den publik som LRF hoppas locka.

– Vi kommer att fråga vad en halländsk livsmedelsproduktion innebär för politikerna och vad de är beredda att göra för att stötta en sådan, berättar Carl Jonson, ordförande i LRF:s kommungrupp i Falkenberg.

Vill ha svar om livsmedelsstrategin
Andra frågor gäller hur politikerna ska jobba för att nå de uppsatta målen i den nationella respektive i den nya halländska livsmedelsstrategin.

– Att ha en svensk livsmedelsproduktion handlar om att jobb och lokalt företagande, om öppna landskap och hållbarhet, krisberedskap och säkerhetstänkande – ja, en lång rad frågor som vi alla berörs av. Därför är det viktigt att få politikernas svar i de här frågorna, säger Carl Jonson.

Medverkande:

  • Agneta Börjesson, Miljöpartiet,
  • Bengt Eliasson, Liberalerna,
  • Hans Hoff, Socialdemokraterna,
  • Larry Söder, Kristdemokraterna,
  • Michael Svensson, Moderaterna,
  • Ola Johansson, Centerpartiet,
  • Sara Lena Bjälkö, Sverigedemokraterna.

Samtalsledare: Carl Jonson, LRF

Tid: Lördagen den 23 september klockan 12–13
Plats: Rörbäckstorget, Falkenberg