I en tid då medelåldern bland lantbrukarna blir allt högre måste nya krafter in i branschen. Snittåldern på den halländske lantbrukaren är 58 år och hela 35 procent av yrkesgruppen är över 65 år. Få svenska ungdomar tar dock över och det är mot denna bakgrund som träffen Möten med möjligheter arrangeras.

– Vi vet att det finns nyanlända med utbildning inom lantbruk eller som har en vilja att jobba inom lantbruk och de kan bli en resurs, säger Håkan Eriksson, kommunikatör på Hushållningssällskapet Halland och en av de ansvariga för träffen.

Inspiration från Wapnö där många nyanlända har engagerats
En av programpunkterna under dagen är en inspirationsföreläsning där Pauliina Jonsson från Växa Sverige. Hon berättar om uppstarten av Wapnös trädgårdsodling, där många nyanlända engagerades.

– Vi hoppas att deltagarna blir inspirerade av de positiva erfarenheterna därifrån, säger Håkan Eriksson.

Säterivisning och tillfällen till samtal
Träffen bjuder också på gårds-, maskin- och mejerivisning av Skottorps säteri, som utsågs till Årets mjölkföretag 2017. Framför allt är dock träffen tänkt att erbjuda pratstunder.

På plats finns Arbetsförmedlingen, Almi, AlphaCE, Högskolan i Halmstad, LRF, Hushållningssällskapet Halland och Laholms näringslivskontor.

Nyanlända som enligt Arbetsförmedlingens register har utbildning inom och vill ha jobb inom lantbruk ska bjudas in personligen och alla intresserade lantbrukare i Halland hälsas välkomna.

Målet för dagen - att få in nyanlända i lantbruksföretag
För såväl lantbrukarna som för nyanlända blir det gott om tillfällen att ställa frågor och knyta kontakter.

– Det här är grupper som inte möts i vanliga fall. Med träffen vill vi skapa en arena för dem att träffas. Målet för dagen är att samtalen i förlängningen ska leda fram till att få in nyanlända i det halländska lantbruket, antingen på praktik eller som anställda, säger Håkan Eriksson.

Mötet arrangeras av Högskolan i Halmstad, Hushållningssällskapet Halland, Region Halland, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och LRF Halland inom ramen för projektet Framtidens Lantbruk – med mångfald som utvecklingsresurs.

Läs mer om programmet och om hur du anmäler dig