Under sommarmånaderna, framför allt under sensommaren, regnade det 40 procent mer än normalt och i september kom det 80 procent mer nederbörd och detta har i delar av Halland satt stopp för normalt höstbruk.

Risk för markpackning och förstörd gröda
– Många bönder har inte kunnat så i planerad omfattning. Att köra på och bearbeta marken under rådande förhållande innebär dels en ökad risk för markpackning, dels en stor risk att det man sår nu inte kommer att klara vintern, säger Lars-Anders Knutsson på LRF-kontoret i Falkenberg.

Enligt reglerna för miljöhänsyn i jordbruket ska företag med mer än 5 hektar åkermark i Halland, Skåne och Blekinge län ha minst 60 procent av marken höst- eller vinterbevuxen för att förhindra näringsläckage.

Dispensen gäller enbart dem som inte kunnat så
Den dispens som nu beviljats av länsstyrelsen är generell men gäller enbart de lantbruk som inte har kunnat höstså i planerad omfattning.

– Länsstyrelsen förväntar sig att lantbruksföretagen, trots dispensen, gör så gott de kan för att ha så stor grönyta på sin marker som möjligt över vintern, säger Lars-Anders Knutsson.

Dispensen gäller till och med våren 2018.

Problem även med gödselutkörning
Det myckna regnandet har även ställ till problem när det gäller utkörning av gödsel. Vallodlande bönder har i många fall inte skördat sista skörden gräs och har därmed inte heller inte kunnat göra planerad gödselkörning.

– I Halland har vi förbud mot att köra ut gödsel på åkermark från 1 november. Men risken är stor att det inte kommer att gå förrän efter det datumet, konstaterar Lars-Anders Knutsson.

Varje lantbrukare måste själv söka dispens för gödselutkörning
Det går dock inte att få en generell regional dispens för detta eftersom tillsynsmyndigheterna i detta fall är miljö- och hälsoskyddskontoren i respektive kommun. I stället får varje lantbrukare därför söka egen dispens.

– LRF kommer att kontakta kommunerna för att förklara problematiken och att få handläggandet att bli så smidigt som möjligt, säger Lars-Anders Knutsson.

Läs länsstyrelsens generella dispens