– Vi hoppas kunna nå dem som är sugna på att utvecklas och som verkligen vill vara med framöver och driva utvecklingen i det gröna näringslivets föreningar, säger Sofia Warefelt, en av de två projektledarna för utbildningssatsningen.

Deltagarna lär sig leda sig själv och andra
Lavatar 2.0 – Unga gröna ledare vänder sig till ungdomar mellan 16 och 35 år. De sex träffarna har teman som ledarskap, företagande, drivkrafter, sociala medier och att vara förtroendevald. Innehållet i träffarna syftar till att stärka deltagarna så att de känner sig trygga, hittar sina drivkrafter och utvecklas för att kunna leda både sig själv och andra.

Kursen vill få fler unga att bli förtroendevalda
På sikt är förhoppningen också att de unga, gröna, ledarna ska våga ta ett förtroendeuppdrag inom någon av de organisationer som finns i det gröna näringslivet i Halland. Flera av dessa ingår i den referensgrupp som är med och påverkar utbildningens innehåll, exempelvis Hushållningssällskapet, Växa, Södra och sparbankerna.

En förtroendevald medverkar vid varje träff
– Vid varje träff kommer en förtroendevald att vara med och prata om sitt uppdrag, för att ge inspiration och dela med sig av sina erfarenheter, berättar Annika Hägglund, den andra projektledaren.

Några exempel är Ulf Johansson från Södra, Jimmy Grinsvall från Lantmännen, och Heléne Gunnarson från Arla Foods.

Sex träffar under vintern 2018
Kursen är kostnadsfri och pågår januari till mars nästa år. Träffarna, som oftast sker på kvällstid, är fördelade över hela Halland. Namnet Lavatar 2.0. utgår från en liknande satsning som gjordes i Halland för några år sedan men som nu utvecklats ytterligare.

Ett LRF-initiativ
Utbildningen har initierats av LRF Halland men drivs av Studieförbundet Vuxenskolan, som är projektägare. Finansieringen görs av Kungliga skogs- och lantbruksakademien.

Är du intresserad av kursen eller vet någon som vill gå?
Kontakta Sofia Warefelt, tfn 0733-89 33 76, eller Annika Hägglund, tfn 0738-19 32 73. Antalet platser är begränsat och intresset verkar vara stort, så hör av dig genast.