För att underlätta för lantbruken har dock LRF Halland kontaktat Miljö & Hälsa på de halländska kommunerna. Ansvariga tjänstemän har fått information om att många lantbruk inte kommer att kunna köra ut sin gödsel före regelverkets slutdatum den 1 november och därför behöver söka dispens.

Sök före 1 november!
LRF Halland har bett de ansvarig att så långt det är möjligt att underlätta handläggningen av dispensansökningar. Dessa måste lämnas in före den 1 november. Kommunerna kommer att ta ut en kostnad för handläggning av dispensärendena.

Så gör du för att söka dispens


Laholm

Blankett finns på kommunens webbplats
För frågor, ring Louise Zetterholm 0430-151 46

Halmstad
Blankett finns på kommunens webbplats
För frågor, ring Gun Wallnedal 035-13 74 92

Falkenberg
Kontakta handläggaren Kristina Lindfeldt, tfn 0346-88 63 46, 070-638 63 46, kristina.lindfeldt@falkenberg.se

Varberg
Blankett finns på kommunens webbplats
För frågor, ring Louise Adolphsson 0340-882 70

Kungsbacka
Blankett finns på kommunens webbplats.
För frågor, kontakta Paula Morelli 0300-83 40 00

Hylte
Kontakta Lisette Sparf 0345-180 00, lisette.sparf@hylte.se