Besökarna fick mycket information av LRF:s kommungrupp i Kungsbacka i deras tält och på deras utställningsyta om svensk matproduktion.

Ingen undgick de svenska märkena
Tältet pryddes av märkena Från Sverige, Svenskt sigill och Svensk fågel och ingen konsument lär ha undgått hur dessa märken visar vägen till den svenska maten.

En lansering på bred front sker nu av Från Sverige-märkningen och LRF:s kommungrupp information blev en del i denna. Från Sverige-märket har tagits fram av Svenskmärkning AB som ägs av LRF, Svensk dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen.

Skogen lyftes fram
Nytt för i år var att även skogen lyftes fram som en resurs, något som sköttes av medlemmar i Södras skogsbruksområde.

Många ville ta körkort på tramptraktor
LRF Ungdomen i Halland hade en mycket populär aktivitet där barnen fick ta körkort på tramptraktor.

Som vanligt var kalvelitens uppvisning sevärd och det fanns även en lång rad andra programpunkter som lockade stora mängder åskådare.

När- och svenskproducerad mat - överallt
Ett trettiotal halländska småskaliga producenter hade marknadsstånd inne i stora ladan, med försäljning av sina produkter. Lagad mat fanns att köpa på innertorget från ett tiotal olika foodtrucks och torgstånd, alla med halländska eller åtminstone svenska råvaror.

LRF:arna som arbetade i tältet var mycket nöjda med alla trevliga möten med besökande konsumenter. Deras medverkan vid skördefesten var Kungsbacka kommungrupps aktivitet under LRF:s kraftsamlarveckor 39 och 40.

Se ett fotoalbum från skördefesten på Facebook