Maria gjorde en bra genomgång av rättigheter och skyldigheter (se också bilaga) vid markintrångsavtal vid fibergrävning.

Hon berättade också vad som gäller vid krav på ersättning för skördeskada och skördedepression över tid: fastighetsbeteckning, längd, bredd och vad som skadats i värde samt ett bifogat kort via mobiltelefonen - inte de långa och svåra ansökningsblanketter som IP Only tillhandahåller.

IP Onlys tekniske chef medverkade
Sven-Arne Thorstensson, chef för IP Onlys tekniska kontor, medverkade vid mötet. Han fick en svettig kväll där han ömsom gav ursäkter för ett dåligt jobb på grund av okunniga entreprenörer, ömsom gav förklaringar och uttryckte av vilja till förbättringar. Till det senare hörde bland annat att det nu går att besöka Pernilla Svan på IP Onlys kontor på Industrigatan 22 i Laholm varje onsdag och torsdag för att resonera om vad man råkat ut för på grund av entreprenörens brister.

Robert Larsson, tf regionchef, LRF Halland

Läs mer i bilagan Intrång av ledningar