– LRF Halland möter Skogsstyrelsen i ett dialogmöte en gång per år för att diskutera aktuella frågor. Från LRF:s sida var det Johanna Ivarsson, skogsansvarig i regionstyrelsen, LRF:s äganderättsexpert Ulf Ståhl och Jan Landström, skogsexpert från LRF Västra Sverige. Vi träffade Sven Nilsson som är distriktschef i Halland och konsulenterna Anders Johannesson och Anna Norrby. Vi hade ett bra och givande samtal.

Vilka frågor tog LRF upp?
– Vi pratade bland annat om publicering av avverkningsanmälningar, nyckelbiotopsinventeringar och älgbetesinventeringar.

– När det gäller publicering av avverkningsanmälningar på webben så är ju LRF:s hållning att vi är emot den. Skogsstyrelsen har förlorat i första instans men har överklagat och under tiden fortsätter man att publicera. Det har de laglig rätt att göra, men vi framförde att man av anständighetsskäl borde stoppa detta under tiden prövningen pågår.

Vad sa ni om nyckelbiotopsinventeringar?
– Vi betonade att det är viktigt att det finns en bra inventeringsmodell så att resultaten inte hänger på vem som har gjort inventeringen.

– Vi tryckte också på att det är viktigt att veta hur man hanterar resultatet av en sådan här inventering och att Skogsstyrelsen har en god dialog med markägare som berörs. En markägare som har nyckelbiotoper måste få tydliga besked på om marken ska skyddas eller ej, vilket fortsatt brukande som kan vara möjligt etc.

Vad kom ni fram till när det gäller älgbetesinventering, ÄBIN?
– Vi diskuterade resultaten i Halland och jämförde mellan olika år. Vi var överens om att man måste känna till modellen och göra analyser – man kan inte förstå resultaten genom att bara läsa dem rakt upp och ner.

För att öka kunskapen om resultaten och föra ut informationen i länet vill Skogsstyrelsen gärna vara med när Ulrika Algothsson, viltansvarig i LRF:s regionstyrelse, träffar representanter för älgförvaltningsområden.

Ska ni ha något mer samarbete förutom dialogen förra veckan?
– Skötsel av biotopskyddade områden kommer förhoppningsvis vara prioriterat av Skogsstyrelsen framöver. Deras representanter kommer gärna ut och pratar om vad det innebär, exempelvis om LRF arrangerar skogsträffar. Troligtvis kommer detta arbete att ske genom satsningar på en kommun i taget.