Förmiddagens diskussion var positiv. Alla var nyfikna på hur Palle Borgström, som blev ny förbundsordförande i maj, arbetar med LRF:s frågor.

LRF vill ge myndigheterna ett tillväxtuppdrag
Ett exempel på ämne som togs upp var behovet av regelförenklingar, en viktig förutsättning för att underlätta lantbruksföretagandet och öka konkurrenskraften. Palle Borgström konstaterade att det har blivit enklare att driva denna fråga sedan Sverige fick en politisk ambition, den nationella livsmedelsstrategin, att hänvisa till. 

– Vi driver att regeringen via instruktioner och regleringsbrev ska ge myndigheterna ett tillväxtuppdrag, sa Palle Borgström.

Inte längre ett särintresse
Han konstaterade att LRF har förflyttat sig från ett särintresse till ett allmänintresse och att medvetenheten om att det är viktigt med en inhemsk livsmedels- och skogsproduktion har blivit mycket större. 

– Det som är bra för samhället sammanfaller med det som är bra för oss. Det som är bra för skogsproduktionen är till och med en förutsättning för omställningen till ett hållbart samhälle, konstaterade Palle Borgström.

Halland vill ha hårdare straff för djurrättsaktivism
En annan viktig fråga bland många som lyftes under förmiddagen, var att LRF måste verka för hårdare straff vid olagliga demonstrationer, något som är högst aktuellt i Halland just nu.

Det var dock inte bara hallänningarna som var nyfikna. Palle Borgström ville höra om LRF Hallands arbete med att lyfta kommungrupperna för att på det sättet få mer tryck i det näringspolitiska arbetet och om framtidssatsningen Lavatar, som syftar till att utbilda nya gröna ledare.

Läs artikel om Lantbruksdagen